Публичен – Регистър на лицата по чл.4, т.16 от ЗМИП

Пример: 01-30.01.2024
Изчисти
Имена Държава на постоянно пребиваване Наименование ЕИК Правноорганизационна форма Седалище Дейности по чл.4, т.16 от ЗМИП, които лицето извършва по занятие Промени в обстоятелствата Прекратяване на дейността
С.Христов Енд Ко. ЕООД 205735130 Дружество с ограничена отговорност (ООД) България, обл. София (столица), общ. Столична, София, Район "Изгрев", ул. Тинтява, № 15г, ет. 6
  • Предоставяне на услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание